bibliotheekvernieuwing
Vernieuwing van (openbare) bibliotheken door innovatie, klantgerichtheid en efficiency

Bibliotheek van de toekomst

- Knooppunt voor kennis, contact en cultuur – De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe.  Dit geeft alle reden om na te denken…

Achtergrond

De openbare bibliotheek als grootste sociaal culturele instelling van ons land moet en wil zich zelf opnieuw uitvinden. De substituut-concurrentie  neemt nog steeds toe, vooral door de snelle ontwikkelingen op het internet. De onaantastbare positie van de openbare bibliotheek behoort…