bibliotheekvernieuwing

Achtergrond

De openbare bibliotheek als grootste sociaal culturele instelling van ons land moet en wil zich zelf opnieuw uitvinden. De substituut-concurrentieĀ  neemt nog steeds toe, vooral door de snelle ontwikkelingen op het internet. De onaantastbare positie van de openbare bibliotheek behoort tot het verleden. Opdrachtgevers moeten bezuinigen en zijn steeds kritischer bij de toewijzing van publieke middelen. De sector moet het sociale rendement van de investering steeds nadrukkelijker aantonen.