bibliotheekvernieuwing

Ontwikkeling

Achtergrond

De openbare bibliotheek als grootste sociaal culturele instelling van ons land moet en wil zich zelf opnieuw uitvinden. De substituut-concurrentieĀ  neemt nog steeds toe, vooral door de snelle ontwikkelingen op het internet. De onaantastbare positie van de openbare bibliotheek behoort…