bibliotheekvernieuwing

Bibliotheek van de toekomst – Knooppunt voor kennis, contact en cultuur -

De openbare bibliotheek moet innoveren en vernieuwen. Hierover bestaat geen twijfgel. De  digitalisering , de snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe.  Dit vormde de aanleiding om na te denken over de vraag hoe de openbare bibliotheek er in 2025 zal uitzien. Een externe commissie, onder leiding van Job Cohen, kreeg als opdracht de discussie over de maatschappelijke functie van de bibliotheek te verbreden, om zo nieuwe inzichten en invalshoeken te verkrijgen en de discussie op het gewenste (abstractie)niveau te brengen. De volgende vragen stonden hierbij centraal:

  • Wat zal de maatschappelijke opdracht van de openbare bibliotheek in 2025 zijn?
  • Hoe vult zij die concreet in en wat levert dit op voor individu en samenleving?
  • Wat betekent dat voor de huidige kernfuncties lezen, leren, informeren, kunst & cultuur en ontmoeting & debat?

Het doel van het toekomstperspectief is zowel bibliotheken en gemeenten, als ook de provinciale en landelijke overheid, houvast te bieden bij het maken van keuzes voor de toekomst. In de uiteindelijke publicatie ‘bibliotheek van de toekomst – knooppunt voor kennis, contact en cultuur’ wordt de kern van de opdracht van de openbare bibliotheek in 2025 als volgt omschreven:

‘bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving’. De opdracht van de bibliotheek is het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving’.  

Het SIOB zal samen met de bibliotheken onderdelen uit dit toekomstperspectief verder uitwerken met  nader onderzoek en concrete acties, met als gezamenlijk doel het verder ontwikkelen van de sector als geheel en de bibliotheken afzonderlijk.

Bron: http://www.siob.nl/thema-s/visie-maatschappelijke-functie-bibliotheek/item1569

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>