bibliotheekvernieuwing

Interim(Project) Management

Vraagstukken

Na onderzoek en beleidsbepaling is slagkracht nodig om zaken geïmplementeerd te krijgen. Opdrachtgevers moeten soms een of meerdere strategisch dossiers delegeren. Zij willen er op kunnen vertrouwen dat de doelstellingen op tijd en binnen budget worden gerealiseerd. Ze zoeken een externe professional met een frisse kijk, zonder verleden of interne belangen. Via bibliotheekvernieuwing.nl komt die ervaren projectleider binnen bereik. Hij/zij kan na een zorgvuldige start zelfstandig door en op basis van betrouwbare rapportages kan worden bijgestuurd.

Aanpak/methoden

Via bibliotheekvernieuwing.nl is het mogelijk om uw organisatie snel tijdelijk te versterken, met betrekking tot:

 • Interim management: het tijdelijk vervullen van een management functie vaak met een expliciete verander- of bouwopdracht )
 • Interim project/programma management: het inhuren een stevige externe project manager om zaken te realiseren en meters  te maken, vaak op basis van Prince II methodiek of vergelijkbaar
 • Proces management: het (her) ontwerpen van procesflows en op deze manier veranderingen bestendigen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van INK, PDCA, TQM, workflows, Service lines, ed

Referentie opdrachten

 • Interim directeur Material Matters (Materialen Bibliotheek)
 • Proces manager De Nederlandse Bibliotheek (retailformule )
 • Programma manager De Nederlandse Bibliotheek (retailformule )
 • Programma manager Spice (sportbibliotheek) Cubiss
 • Teamleider Expertise Netwerk Basisvaardigheden Bibliotheekhuis Limburg
 • Projectleider Expertise Netwerk Basisvaardigheden CubisS
 • Kwartiermaker Bibliotheek Eindhoven
 • Kwartiermaker Biblionova

 Call for action!

Moet er op korte termijn een strategisch project of programma worden gestart? Klik hier voor het aanvragen van een gratis intake en projectvoorstel.

-Inplannen afspraak

-Toelichting en discussie

-Samenvatting in de vorm van een ‘project brief’ (achtergrond, aanleiding, doelen, scoping en afhankelijkheden, werkwijze, projectorganisatie, rapportagelijnen, budget, planning en risico’s).

Vraagstukken

Analyse vormt het fundament onder goede plannen. De afgelopen jaren zijn in opdracht van openbare bibliotheken diverse opdrachten uitgevoerd. Tevens is een aantal  onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd in aanpalende sectoren, onder andere musea, kunstuitleen, educatie en archieven.

Het type onderzoek loopt uiteen van bedrijfsaudits, concept ontwikkeling, sterkte zwakte analyses , haalbaarheidsstudies en diverse soorten tevredenheidsonderzoeken.

Aanpak/methoden

Afhankelijk van de opdracht en de achterliggende doelstellingen wordt gebruik gemaakt van een aantal methoden en technieken, waaronder INK, (Online) deskresearch en kwalitatief onderzoek (diepte interviews), panels, SWOT-analyses, klant- medewerker & stakeholdertevredenheid en net promoter score. Vorig jaar is geïnvesteerd in een crowsourcingsplatform dat zelfstandig kan worden ingezet of in combinatie met consultatie.

Referentie opdrachten  

 • Concept ontwikkeling & haalbaarheidsstudie Sportbibliotheek Limburg  in opdracht van de  Provincie Limburg
 • Bedrijfsaudit Bibliotheek Brunssum iom Gemeente Brunssum
 • Audit Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken mbt centraal collectioneren
 • Onderzoek naar de effiencyverbetering door samenwerking ZO-Brabant
 • Multifunctionele accommodaties & organisaties ten behoeve van VOB

 Call for action!

Heb je een onderzoeksvraag? Wil je hierover gratis en vrijblijvend sparren? Het consult ter waarde van 500€ bestaat uit 3 stappen:

-Korte omschrijving van de vraag per mail ter orientatie

-Telefonisch/skype consult

-Samenvatting & vrijblijvend advies

Vraagstukken

Met betrekking tot advies is specialisme opgebouwd rondom strategie, marketing en verandermanagement.  Klantvragen hebben bijvoorbeeld te maken met  jaarplannen, strategische, operationele marketingplannen, strategische agenda’s en heroriëntaties, alsmede besturingsmodellen.

Aanpak/methoden

Tijdens adviestrajecten is het vaak de kunst om de juiste theoretische kaders te kiezen en deze te vertalen naar de specifieke vraag van de klant. Zo is er bijvoorbeeld gewerkt met:

 • Market leadership
 • OGSM
 • Business Model Generation
 • Strategy Maps
 • Balanced Score Card/KPI’s
 • Strategisch marketingplan
 • Change Journey

Referentie opdrachten

 • Strategisch marketingplan Bibliotheek Eindhoven
 • Marketing plan Biblionova
 • Advies ontvlechting ICT afdeling DOK
 • Advies SUB aanpak projectvervolg

Call for action!

Wil je als directeur een keertje vrijblijvend sparren over de toekomst van de bibliotheeksector,  je organisatie of jezelf? Klik hier voor het aanvragen van een gratis adviesgesprek. Consult ter waarde van 400€ bestaat uit 3 stappen:

-Kort telefonisch voorgesprek (afbakenen ambities/vraag, inplannen afspraak)

-Uitgebreid telefonisch/skype consult

-Samenvatting in de vorm van een mindmap of informatiekaart

Vraagstukken

Na onderzoek en beleidsbepaling is slagkracht nodig om zaken geïmplementeerd te krijgen. Opdrachtgevers moeten soms een of meerdere strategisch dossiers delegeren. Zij willen er op kunnen vertrouwen dat de doelstellingen op tijd en binnen budget worden gerealiseerd. Ze zoeken een externe professional met een frisse kijk, zonder verleden of interne belangen. Via bibliotheekvernieuwing.nl komt die ervaren projectleider binnen bereik. Hij/zij kan na een zorgvuldige start zelfstandig door en op basis van betrouwbare rapportages kan worden bijgestuurd.

Aanpak/methoden

Via bibliotheekvernieuwing.nl is het mogelijk om uw organisatie snel tijdelijk te versterken, met betrekking tot:

 • Interim management: het tijdelijk vervullen van een management functie vaak met een expliciete verander- of bouwopdracht )
 • Interim project/programma management: het inhuren een stevige externe project manager om zaken te realiseren en meters  te maken, vaak op basis van Prince II methodiek of vergelijkbaar
 • Proces management: het (her) ontwerpen van procesflows en op deze manier veranderingen bestendigen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van INK, PDCA, TQM, workflows, Service lines, ed

Referentie opdrachten

 • Interim directeur Material Matters (Materialen Bibliotheek)
 • Proces manager De Nederlandse Bibliotheek (retailformule )
 • Programma manager De Nederlandse Bibliotheek (retailformule )
 • Programma manager Spice (sportbibliotheek) Cubiss
 • Teamleider Expertise Netwerk Basisvaardigheden Bibliotheekhuis Limburg
 • Projectleider Expertise Netwerk Basisvaardigheden CubisS
 • Kwartiermaker Bibliotheek Eindhoven
 • Kwartiermaker Biblionova

 Call for action!

Moet er op korte termijn een strategisch project of programma worden gestart? Klik hier voor het aanvragen van een gratis intake en projectvoorstel.

-Inplannen afspraak

-Toelichting en discussie

-Samenvatting in de vorm van een ‘project brief’ (achtergrond, aanleiding, doelen, scoping en afhankelijkheden, werkwijze, projectorganisatie, rapportagelijnen, budget, planning en risico’s).

Vraagstukken

De permanente vernieuwing in de bibliotheeksector, de schaalvergroting, de verhouding met gemeentelijke opdrachtgevers,… De eisen aan individuele bibliotheekdirecteuren/managers nemen jaarlijks toe. Hierdoor ontstaat de behoefte af en toe te reflecteren door middel van coaching en/of  schaduw management. Coaching is gericht op het volledig vrijmaken van alle potentiële kwaliteiten en intrinsieke kracht. Het is een professionele, resultaat georiënteerde dialoog over zelf gekozen onderwerpen. Het doel is om het persoonlijke en zakelijke succes te versterken, door naar doorbraken te zoeken via een creatief proces van inzicht en actie. Zelfs de meest succesvolle mensen benutten vaak slechts een deel van hun potentieel. Zij zijn zich hiervan evenwel bewust en kiezen vaak voor begeleiding door een coach. “Coaching helpt aantoonbaar om barrières te slechten die tussen jou en jouw doelen in staan.

Aanpak/methoden

Vanuit een 1 op 1  vertrouwensrelatie werken we aan jouw ‘next level of succes’. Dat kan op elk gekozen terrein, zoals werk als privé. Bibliotheekvernieuwing.nl werkt op basis van de Consciousness Coaching methodiek (CC) ® Deze methode is ontwikkeld door topcoach en trainer Marc Steinberg. CC omvat alle professionele coaching standaards van de International Coach Federation (ICF), maar voegt hier een extra dimensie van ‘awareness creation’ aan toe. Dit helpt je om nieuwe inzichten te vinden in de werking van je bewustzijn. De echte ‘doorbraken’ ontstaan als we het reguliere denken verruimen. Coachingssessies vinden naar keuze plaats in de praktijkruimte te Wijlre (L) via skype of op de klantlocatie (in Limburg).

Referentie opdrachten

In opdracht van Bibliotheekhuis Limburg en Cubiss zijn individuele begeleidingstrajecten verzorgd in de aanloop naar een nieuw op te zetten bedrijfsonderdeel. Tevens zijn als nazorg van interim opdrachten terugkomdagen voor Bibliotheek Eindhoven georganiseerd, waarin een herijking van de eerder gekozen strategie centraal stond. Inmiddels kan worden teruggevallen op enkele honderden uren ervaring in management & personal coaching.

Call for action!

Ben je geïnteresseerd in coaching? Klik hier voor de gratis intake.

-We verkennen jouw mogelijke cycle doelen en bespreken het karakter van coaching, de inhoud van het coachingscontract en het CC coachingsprotocol.

-Kortom na deze intake kun je volledig geïnformeerd en op basis van de juiste verwachtingen een keuze maken of je deze investering in jezelf wilt doen.