bibliotheekvernieuwing

Bibliotheek van de toekomst

- Knooppunt voor kennis, contact en cultuur – De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. ┬áDit geeft alle reden om na te denken…